Czyszczenie basenu przeciwpożarowego plac Norwida (2009)